Pensionär vräks från sin studentlägenhet

En 73-årig man hotas av vräkning från sin studentbostad i Uppsala. Mannen har inte bedrivit studier i den takt som krävs för att uppfylla hyresvärdens krav. Om drygt en månad blir han tvungen att flytta ur sin lägenhet, om han inte överklagar beslutet till hovrätten.

Det hör till ovanligheterna att pensionärer bor i studentlägenheter. Men tidningen Hem & Hyra kunde för någon vecka sedan berätta om en 73-årig man som studerar vid juristprogrammet vid Uppsala universitet och har bott i en studentlägenhet i Uppsala i 9 år. Innan dess har mannen haft ett långt yrkesliv bakom sig inom flera olika professioner. Till Hem & Hyra uppger mannen att han har för avsikt att dra nytta av kunskaperna från juristprogrammet på arbetsmarknaden. Men nu blir mannen tvungen att lämna sin lägenhet, enligt ett beslut från hyresnämnden. Orsaken till vräkningen är kort och gott att han inte bedrivit tillräckligt aktiva studier.

73-åringen vräks på grund av bristfälliga studieresultat

I Sverige finns det inget särskilt ålderskrav för studentlägenheter. Så det finns inga formella hinder för pensionärer som studerar att bo i en studentlägenhet. Men de flesta hyresvärdar i landet ställer krav på att den som bor i en studentlägenhet också ska bedriva aktiva studier. Mannens hyresvärd, Uppsalahem, har ett krav på att den som bor i en studentlägenhet ska läsa minst 30 högskolepoäng per år. När Uppsalahem uppmärksammade att mannen inte läst tillräckligt med högskolepoäng, så blev han varslad om vräkning. Hyresvärden menar att han inte har tenterat ett enda högskolepoäng sedan åtta år tillbaka. Frågan prövades sedan i hyresnämnden som konstaterade att hyresvärdens beslut var korrekt. Hyresnämnden meddelade att han hade fram till september 2021 på sig att flytta ut ur lägenheten.

Vräkningen har överklagats till Svea hovrätt

En hyresgäst har möjlighet att överklaga ett beslut från hyresnämnden om vräkningen till hovrätten. 73-åringen har därför beslutat att överklaga beslutet om vräkning till Svea hovrätt. Till tidningen Hem & Hyra uppger mannen att han inte haft möjlighet att studera i avsedd takt på grund av fysiska besvär. Mannen berättar också till tidningen att han inom närtid ska försöka skriva tentor för att nå upp till kravet på godkända studieresultat. Om den 73-åriga mannen då klarar av tillräckligt många högskolepoäng innan vräkningen ska ske, hoppas han på att hyresvärden ändrar sitt beslut. Om inte hyresvärden väljer att ändra sitt beslut så har hovrätten möjlighet att riva upp beslutet om vräkning.

FAKTA: I dessa fall har hyresvärden rätt att vräka en hyresgäst

Det ställs upp höga krav i lagen för att en hyresvärd ska kunna vräka en hyresgäst. Här går vi igenom några omständigheter som kan leda till att en hyresgäst blir vräkt:

  • Om hyresgästen bryter mot en viktig bestämmelse i hyresavtalet, som är av stor vikt för hyresvärden. Det är denna grund som är aktuell i 73-åringens fall. Det är nämligen av stor vikt för hyresvärden att en studentbostad nyttjas av en aktiv student.
  • Om hyresgästen inte har betalat sin hyra i tid. Om hyresgästen trots krav på betalning inte betalar sin hyra, så har hyresvärden rätt att vräka hyresgästen.
  • Om hyresgästen stör andra hyresgäster eller grannskapet. Det ska handla om många upprepade störningar och hyresgästen ska inte ha förbättrat sig trots påminnelser från hyresgästen.
  • Om hyresgästen gör sig skyldig till olovlig andrahandsuthyrning. Det vill säga, hyra ut lägenheten utan tillstånd från hyresvärden.
  • Om hyresgästen vanvårdar sin lägenhet. En hyresgäst måste ta hand om sin hyreslägenhet. Om hyresgästen allvarligt vanvårdar sin lägenhet har hyresvärden rätt att vräka hyresgästen.