Inflation, höjda räntor och hyror

Med tanke på allt som händer i världen och i Sverige är det svårt att inte bli påverkad. Från covidpandemin till krig, går världen snart in i ännu ett år där det ser mörkt ut. Inflation, räntor, hyror och ekonomi är ett stort ämne just nu och ekonomer och andra experter värnar om att människor bör se över sin privatekonomi för att överleva. Inflationen har stigit så pass mycket att Riksbanken flera tillfällen i år höjt styrräntan för att stimulera den svenska ekonomin. Detta påverkar övriga räntor i Sverige, och i sin tur hur hushåll, företag och privatpersoner konsumerar. När räntorna är låga blir det inte lika lönsamt för dessa aktörer att spara på ett vanligt bankkonto, vilket alltså innebär att de har mer att handla för vilket är motsatsen till det som händer idag. Istället är de höga idag för att dämpa inflationen, och företag och hushåll börjar istället spara pengar vilket också. Kriget i Europa och andra anledningar har dessutom lett till att produktionen är lägre än vanligt, men också på grund av att råvaror har blivit dyrare vilket gör att producenter behöver höja priserna på deras varor för att klara sig. El, värme och vatten är ett exempel på något som blivit extremt dyrt på senare tid vilket återigen gör att fler hushåll och företag behöver spara pengar för att kunna betala räkningarna.

Högre hyra för hyresgäster

Några som påverkas hårt av detta är hyresgäster och hyresvärdarna. Även de som äger en bostad såsom en villa eller hus påverkas. För hyresgästerna går det nog att förvänta sig hårdare krav gällande hyran, och förmodligen en höjning för att kompensera för hyresvärden som kanske har ett bolån på sin egna bostad att betala av. Det går nog även att påstå att kraven är olika beroende på var i Sverige man bor. Exempelvis skulle man kunna tänka sig att större städer som exempelvis Stockholm kommer ha större förändring och krav på just hyror och liknande. Och som sagt, påverkar styrräntan övriga räntor, däribland bolåneräntan vilket då blir det som hyresvärden kompenserar med en hyreshöjning för hyresgästen. Med högre hyror kan det bli svårt för hyresgästerna, även med tanke på att andra saker också blir dyrare som exempelvis mat och liknande grundläggande kostnader. Transportmedel kan också bli besvärligt i och med att bensin och dieselpriserna under en längre tid stigit. För hyresvärden innebär även de höjda bolånen (om de har) på sikt lägre efterfrågan och lägre priser på bostaden, vilken i princip gör att en försäljning av bostaden skulle innebära förlust för ägaren. Förhållandet hyresgäst och hyresvärd blir densamma för företag som har lokalhyror att betala, samt för ägaren av fastigheten eller lokalen.

Högre kostnader och lägre lönsamhet hos företag

Besparingsmetoderna eller möjligheterna ser däremot olika ut för en privatperson i en hyresrätt jämfört med ett företag. För privatpersoner handlar det kanske främst om att sänka sin budget i första hand och prioritera vad och i vilken omfattning varor konsumeras. Ett företag har däremot fler möjligheter, med det sagt kan en större risk i längden. Företagen kan självklart också sänka sina utgifter på olika sätt, det kan vara i form av färre inköp eller kanske sänka personalkostnaderna. Att sänka lönerna för anställda kan däremot bli väldigt svårt att genomföra av olika anledningar. Först och främst är det svårt att gissa att en anställd inte drabbats av de höga priserna, vilket innebär att en lägre lön gör det svårt för denna person att klara av sina räkningar. En annan lösning för företagen kan vara att säga upp personal, vilket kan hjälpa företagen på kort sikt då det kan göra det möjligt att lägga mer pengar på andra kostnader. På längre sikt kan det däremot påverka företagets produktion. För den enskilda anställda kan en uppsägning vara ett möjligt ”worst-case scenario” med tanke på att utan arbete blir det tekniskt sätt omöjligt att betala räkningar och speciellt med tanke på de återigen skyhöga priserna.